10 kopīgs datu modelis komerciālās ROS / RMS matricas analīzei (d)

10 Common Data ModelROS / RMS (Return of Sales / Relative Market Share) matrica, kas pazīstama arī kā pārdošanas atdeves un relatīvās tirgus daļas matrica, galvenokārt tiek izmantota, lai analizētu biznesa attīstības stratēģiju dažādās uzņēmējdarbības vienībās vai produktos. Aplūkojamā modeļa gadījumā uzņēmējdarbības vienības vai uzņēmuma produkcijas pārdošanai tirgū jābūt tirgū, un tā relatīvā daļa ir proporcionāla, un, jo lielākam uzņēmumu sniegtajam biznesa vienības vai produkta, biznesa vienību vai produktu pārdošanas apjomam jābūt lielākam. pārdošanas atdeve.

Šis skaitlis parāda, ka uzņēmējdarbības vienību vai kāda veida biznesa pārdošana palielinās no zemas līdz augstākajai, tā relatīvā tirgus daļa un pārdošanas atdeve arī ir “kanāls” no zemas līdz augstākai. Ja biznesa vienības vai produktu pārdošanas apjomi palielinājās, bet tā atdeve no uzņēmumu pārdošanas vai relatīvā tirgus daļa ir samazināta, tad biznesam šobrīd nevajadzētu ienākt citās jomās, mums būtu jākoncentrējas uz biznesa vienības vai produkta darbības apstākļu uzlabošanu.
attēls