Automātiskā izkārtojuma satura prioritāte un satura saspiešanas pretestības prioritāte

Content Hugging PriorityNo burtiskā viedokļa, jo lielāka prioritāte, jo lielāka satura saspiešanas pretestība, kas nozīmē, ka saturu ir grūtāk saspiest. Kad divas etiķetes tiek parādītas blakus un ekrāns nav pietiekams, lai parādītu visu abu etiķešu saturu, priekšroka tiek saspiesta etiķetei ar nelielu “Satura saspiešanas pretestības prioritāti”.

Ierobežojuma iestatījumi vairs netiks aprakstīti.Satura saspiešanas pretestības prioritātes prioritāti nosaka slēdzis.- (IBAction)setPriority:(UISwitch *)sender { if (sender.isOn) { [self.bottomRightLabel setContentCompressionResistancePriority:755 forAxis:UILayoutConstraintAxisHorizontal] }else { [self.bottomRightLabel setContentCompressionResistancePriority:745 forAxis:UILayoutConstraintAxisHorizontal] } }

efekts:
8065760-55a179839c6c901f.gifSatura saspiešanas pretestības prioritātes efekts

Kad slēdzis ir ieslēgts, labajā pusē esošā satura saspiešanas pretestības prioritāte ir augstāka, tāpēc kreisajā pusē esošais etiķetes saturs tiek prioritāri saspiests. Kad slēdzis ir aizvērts, labajā pusē esošā satura saspiešanas pretestības prioritāte ir zemāka, un vispirms tiek saspiesta labā.

Demonstrācija